Mūsų paslaugos

 • Dokumentų rengimas

  Dokumentų rengimas

  Statybos užbaigimo procedūra yra skirta nuspręsti, ar pastatyti objektai atitinka esminius projekto sprendinius. Statybos užbaigimas atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar modernizavus statinius

 • Energetinis sertifikatas

  Energetinis sertifikatas

  Įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė – energiškai neefektyvų pastatą)

 • Kadastriniai matavimai

  Kadastriniai matavimai

  Kadastriniai matavimai atliekami: naujiems pastatytiems pastatams; pertvarkytoms patalpoms; seniems, bet neregistruotiems statiniams; butams po namo renovacijos ar po buto remonto; inžineriniams statiniams

 • Techninis prižiūrėtojas

  Techninis prižiūrėtojas

  Asmuo kuris kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų. Taip pat jis privalo tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų

 • Darbų vadovas

  Darbų vadovas

  Asmuo, planuojantis statybos darbus ir jiems vadovaujantis. Jis įvertina statybos metodus ir būdus, atrenka efektyviausias statybos priemones, vadovauja statybos darbams ir juos kontroliuoja, remiantis statybos projekto dokumentais: specifikacijomis, brėžiniais, aiškinamuoju raštu. Kontroliuoja darbų seką, eigą ir tvarkaraščio vykdymą

 • Inžinerinių tinklų (geodezinė) kontrolinė nuotrauka

  Inžinerinių tinklų (geodezinė) kontrolinė nuotrauka

  Tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus

 • Statinio (geodezinė) kontrolinė nuotrauka

  Statinio (geodezinė) kontrolinė nuotrauka

  Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti, rekonstruoti įvairius pastatus, statinius. Kontrolinė nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Reikalinga norint nustatyti ar pastatyti pastatai atitinka statinio projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo sklypo ribų. Matuojamas faktinis statinio aukštis

 • Garso protokolas

  Garso protokolas

  Pastato garso klasės sertifikavimas yra procedūra, kurios metu natūriniais akusitniais matavimais yra įvertinama pastato ar jo dalių faktinė garso klasė bei išduodamas garso klasės sertifikatas arba klasifikavimo protokolas